โปรโมชั่น เทอม Summer – เทอม 1/58

  • โปรโมชั่นสมัครวิชาภาษาไทย-สังคมฯ มูลค่าคอร์ส 3,500 บาทขึ้นไป หลังหักส่วนลดแล้ว รับทันทีกระเป่าสะพาย

20-1-2558 15-44-58

  • โปรโมชั่นเมื่อสมัครเรียนครบ 5,000 บาทขึ้นไป หลังหักส่วนลดแล้ว รับ AX ฟรี 1 เล่ม และ และขยายเวลาเรียน S.E.L.F. อีก 3 เดือน

20-1-2558 16-18-35

  • โปรโมชั่นฉลองครบรอบ 20 ปี Enconcept  : AEC READY เตรียมฟิต พิชิต AEC

EA_vol16_54

  • โปรโมชั่น MAX Card

EA_vol16_33